Canale subtile

CENTRI DE FORTA - SINTEZA_5CENTRI DE FORTA - SINTEZA_6CENTRI DE FORTA - SINTEZA_7

Modurile funcţionale polare

Toate Nadi-urile derivă din Ida şi Pingala

Din punctul de vedere al naturii energiei care circulă prin ele, toate cele câteva mii de nadi-uri din corpul uman derivă din Ida Nadi şi Pingala Nadi. Cele două reprezintă principalele două moduri funcţionale polare care stau la baza tuturor proceselor mentale şi vitale. Sushumna Nadi, canalul central în jurul căruia se împletesc cele două nadi-uri menţionate, este calea regală ce ne poate conduce către o conştiinţă superioară şi care poate transforma creator şi spiritual funcţiile energetice şi subtile ale lui Ida şi Pingala Nadi.

Cercetătorul Arthur Deikman de la Departamentul de Psihiatrie al Universităţii „Colorado Medical Center”, SUA, prezintă cele două moduri existenţiale principale ale fiinţei umane (care de fapt sunt expresii ale unei fiinţe dinamizate preponderent Yin sau Yang), din perspectiva psihologiei moderne. Practic, el descrie nadi-urile Ida şi Pingala în terminologia modernă. Iată ce afirmă el: “Dacă privim fiinţa umană ca fiind o „organizaţie” alcătuită din mai multe componente cu dimensiuni sau „coordonate” biologice şi psihologice, putem vorbi despre un mod de manifestare „activ” şi despre un mod de manifestare „receptiv”. Modul activ, dinamic, reprezintă o stare organizată specific în vederea operării asupra mediului înconjurător. El acţionează în principal prin intermediul muşchilor striaţi şi al sistemului nervos simpatic. Principalele manifestări psihice ale acestei stări sunt atenţia focalizată, logica bazată pe obiecte, percepţia spaţială şi dominarea caracteristicilor formale asupra celor senzoriale; astfel, formele şi semnificaţiile domină ca pondere în comparaţie cu culorile şi texturile. Modul activ exprimă o stare a dorinţei, orientată către împlinirea unor scopuri personale, care merg de la nevoia de hrană, până la tendinţa de apărare şi protecţie, precum şi către obţinerea unor satisfacţii sociale, la care se adaugă o întreagă varietate de plăceri simbolice sau senzuale, precum şi tendinţa evitării unei varietăţi la fel de mari de neplăceri şi dureri” (A.J. Deikman, Conştiinţa bimodală)

Vezi în continuare o descriere mai largă:

Canalul energetic Ida Nadi

Canalul energetic Pingala Nadi

Canalul energetic Sushumna Nadi