”R”

”R”
RAGA. Ataşament.
RAJA YOGA (”yoga regală”). Una dintre cele 4 mari forme de yoga, vizând realizarea spirituală supremă prin practicarea consecventă a sistemului descris de Patanjali în Yoga Sutra. Denumirea de ”Raja Yoga” a apărut însă mult timp după Patanjali. Raja yoga se compune din 8 părţi sau etape (ashtha anga): 1) yama; 2) niyama; aceste două etape cuprind atitudini etice şi morale legate de integrarea armonioasă a yoghinului în Univers şi de controlul asupra lui însuşi; 3) asana, faza de antrenament psiho-somatic constând în menţinerea corpului complet imobil într-o postură care favorizează trăirea contemplativă; 4) Pranayama sau exerciţiile de control al suflurilor subtile; 5) pratyahara, sau separarea şi retragerea simţurilor de la obiectele lor, în vederea interiorizării mentale şi eliminării perturbărilor exterioare ale minţii; 6) dharana, concentrarea mentală sau capacitatea de a menţine fluxul gândirii fixat asupra unui obiect dat, fără ca el să se disperseze sau să scape de sub control; 7) dhyana (meditaţia) ajunsă la acest nivel, mintea nu-şi mai proiectează propriile idei asupra obiectului meditaţiei, identificându-se gradat cu acesta; 8) Samadhi, starea de conştiinţă cosmică sublimă în care nu mai subzistă nici dualitate, nici lumea fenomenală a aparenţelor, conştiinţa yoghinului fiind fuzionată acum cu Conştiinţa lui Dumnezeu.
 Faimosul tratat Yoga Shikha Upanishad explică Raja Yoga ca uniunea dintre rajas şi retas sau, altfel spus, a principiilor creatoare feminin şi masculin. Realizând  această fuziune interioară, yoghinul dobândeşte o intensă strălucire subtilă (rajate) care face să se îndeplinească tot ceea ce îşi doreşte. Toate aceste capacităţi (siddhi-uri) apar la el spontan în virtutea integrării armonioase a fiinţei sale în univers.
RAJAS (de la rădăcina raj/ranj, “a fi colorat, excitat, tulburat, fermecat”), este un termen cu mai multe semnificaţii importante. În primul rând, el desemnează unul dintre cei trei constituenţi primari (guna-e) ai Naturii (Prakriti). Rajas este principiul dinamic, ale cărui aspecte şi tendinţe sunt descrise astfel în Maitrayaniya Upanishad (3.5): sete (trishna), afecţiune (sneha), pasiune (raga), lăcomie (lobha), violenţă (himsa), desfrâu (rati), viziune falsă (drishti), simţ contradictoriu (vyavritatva), gelozie (irshya), dorinţă (kama), instabilitate (asthiratva), agitaţie (chanchalatva), posesivitate (jihirsha), dorinţa de posesiuni materiale (artha uparjana), nepotism (mitra anugrahana), dependenţă de mediul exterior (parigraha avalamba), repulsie puternică în faţa obiectelor simţurilor care sunt nedorite sau neplăcute (anishteshu indriya artheshu dvishti) şi atracţie intensă faţă de obiectele dorite şi plăcute (ishteshu abhishu anga).
În al doilea rând, rajas se referă la dispoziţia preponderent pasională a minţii şi a emoţiilor, fiind considerată unul dintre defectele (dosha-e) care trebuie depăşite. În Bhagavad Gita (14.7) este descrisă ca având natura atracţiei (raga) care se naşte din sete (trishna) şi ataşament (sanga). În plus, ea produce legături karma-ice puternice prin ataşamentul faţă de acţiune.
O a treia conotaţie a termenului rajas este aceea de “sânge”, fiind folosită pentru a desemna fluidele sexuale, “sămânţa” feminină. Prin extensie, rajas mai desemnează uneori chiar principiul feminin, sau Shakti, în general. Astfel, Yoga Shikha Upanishad (1.136) afirmă: “La mijlocul perineului (yoni), în marele lăcaş, locuieşte bine ascuns rajas, principiul Zeiţei, care seamănă cu [florile de] japa şi bandhuka”.
RAKA NADI (“canalul lunii pline”), reprezintă unul dintre canalele subtile prin care circulă forţa divină a vieţii, menţionat în Yoga Shikha Upanishad (5.24). El este considerat a fi responsabil din punct de vedere fizic de umplerea nasului cu mucozităţi şi de strănut, mai ales după ce bem apă.
RAMA. A şaptea încarnare a lui Vishnu.
RANDRA.Orificiu.
RASA. Gust.
RASATMAKA. Experienţa diverselor sentimente şi plăceri pe care viaţa le oferă.
RATNA.  Bijuterie. Nestemată divină.
RATNAKARA.  Oceanul manifestării, creatorul tuturor bijuteriilor. Este totodată numele unui hoţ care va deveni apoi înţeleptul Valmiki, celebrul autor al epopeii Ramayana. Într-o zi, hoţul l-a atacat pe înţeleptul Narada şi i-a cerut acestuia să-i dea tot ceea ce avea ameninţându-l cu moartea. Narada i-a spus hoţului să se întoarcă acasă şi să-i întrebe pe soţia şi copiii săi dacă erau dispuşi să se facă părtaşi la nenumăratele nedreptăţi pe care el le comisese. Hoţul a mers acasă şi a revenit apoi să-l găsească pe Narada după ce îi auzise pe ai săi spunând că refuză să fie părtaşi la păcatele sale. Narada i-a spus hoţului să repete mereu numele lui Rama, iar când hoţul a refuzat să facă aceasta, i-a cerut să repete continuu “mara” (adică Rama inversat), după care a dispărut. Ratnakara a început să repete fără încetare “mara” şi a fost absorbit în aşa măsură de această repetare mantra-ică şi de evocarea lui Rama încât, datorită detaşării de structura fizică, corpul său a fost acoperit complet de muşuroaie de furnici (valmika). Narada a revenit şi l-a scos pe hoţul devenit sfânt, prin această meditaţie purificatoare, din carapacea sa de muşuroaie, numindu-l Valmiki.
RECHAKA (“expiraţie”), mai este numită şi recha sau rechya; se referă la expulzarea în exterior a forţei vieţii (Prana); este una dintre cele trei faze ale tehnicilor de control al suflului subtil (Pranayama).
RETAS (“sămânţă”) este un sinonim pentru bindu. În lucrarea yoghină Goraksha Paddhati (2.49), se menţionează faptul că atunci când fiinţa este umplută cu “nectarul nemuririi” (amrita), retas ascensionează. Acest proces de ascensionare a sămânţei sau, altfel spus, a spermei, este de fapt un fenomen amplu de transmutare urmat de o puternică sublimare. El presupune intrarea în stări superioare de conştiinţă.
RIG VEDA (“Cunoaşterea Devoţiunii”) este cea mai veche dintre cele patru colecţii vedice (samhita-e). Data la care a fost compusă nu este cunoscută, dar se consideră că aceasta se situează cu cel puţin trei milenii înaintea erei noastre (sau chiar mai mult). Este alcătuită din zece capitole (numite mandala-e), având în total 1028 de imnuri (sukta, mantra). Această lucrare este izvorul de inspiraţie al întregului Brahmanism. Cuvântul yoga şi rădăcina sa yuj apar frecvent în Rig Veda cu semnificaţia de “jug” sau “disciplină”, deşi lucrarea nu cuprinde şi nu structurează încă o cale sistematică propriu-zisă de yoga sau Uniune cu Dumnezeu. Totuşi, diverse idei şi practici importante care au apărut mai târziu în diferite şcoli de yoga pot fi deja întrezărite în această colecţie de imnuri, motiv pentru care acest ansamblu de învăţături spirituale au fost denumite uneori cu termenul “Yoga arhaică”.
RUDRA. Literal ”Teribilul”, ”Cel care urlă”. În Vede, Rudra Shiva are numeroase nume şi atribute; el este puterea divină masculină teribilă care, manifestându-se impetuos şi în forţă în anumite situaţii, urlă atunci când se luptă cu cei răi, fiind Forţa care se manifestă ca un tunet atunci când guvernează furtunile. Uneori acest aspect al lui Shiva (Rudra) este identificat chiar cu forţa purificatoare a focului care se află în legătură cu aspectul distrugător a tot ceea ce ajunge să devină rău. Prin urmare, aspectul Rudra al lui Shiva este divinitatea anihilatoare a tot ceea ce este limitat, negativ sau rău şi egoist în manifestare şi care aduce boală printre oamenii răi şi anumite animale. Pentru cei buni şi virtuoşi, Rudra este o divinitate binefăcătoare care ajută pe cel năpăstuit şi vindecă în mod miraculos bolnavii care îl invocă plini de aspiraţie. În Yajur Veda, Rudra Shiva este supranumit Maha Deva.
RUDRA GRANTHI (“nodul lui Rudra”) este unul dintre cele trei noduri (granthi-uri) care blochează fluxul forţei divine a vieţii care circulă prin canalul central (Sushumna nadi). Este localizat la nivelul lui Vishuddha chakra sau alteori în zona dintre acest centru de forţă şi Ajna chakra.