Elementul subtil foc – Tejas tattva

            FOCUL, ca element subtil, este caracteristic următoarelor semne zodiacale: BERBEC, LEU, SĂGETĂTOR și pune în evidență în ființa umană predominanța orientării către acțiune, către ceilalți, cu care adeseori poate intra în competiție. În cazul ei, există dispoziția în a propulsa sau a orienta o mișcare, o viață ori o forță. În cazul ființei umane la care predomină acest element (FOCUL) este caracteristică tendința de a crea, de a ordona, de a organiza, toate acestea fiind realizate totdeauna sub impulsul unei dorințe. În acest caz, individul se șterge în rolurile urmărite.

            Aspectele caracteristice în cazul FOCULUI țin mai ales de CĂLDURĂ și din aceasta rezultă calitățile sale antrenante, entuziasmul, credința binefăcătoare de nezdruncinat, încrederea, voința, franchețea, generozitatea, risipa.

            Este temperamentul euforiilor spontane adeseori lipsite de motiv și al exaltărilor bruște. În cazul său predomină idealismul.

            Concepția generală a ființei se bazează cel mai adesea pe ideea pe care ea și-o face despre ființe, obiecte sau fenomene care adeseori este în opoziție cu realitatea obiectivă. Altfel spus, în cazul său, este predominantă reprezentarea ființelor, lucrurilor și fenomenelor în mental, care domină.

            Energia elementului subtil foc – tejas tattva este controlată în ființă de centrul energetic MANIPURA CHAKRA (caracteristic următoarelor semne zodiacale: BERBEC, LEU, SăGETĂTOR). Se referă la puterea subtilă activantă, penetrantă, care este agentul de transformare al celorlalte elemente (evaporarea apei, dilatarea solidelor și a gazelor). Căldura nu este decât consecința exodului acestei puteri. Ea pune în evidență transformările fizice sau chimice brutale care apar după combustie. Elementul subtil foc este o putere exotermică.